Rymdstudent på lärorikt raketprogram

Publicerad: 19 juni 2017

Raketfysik, omlopps- och stelkroppsmekanik och slutligen uppskjutning av en sondraket. – Det har varit en erfarenhet väl värd mödan, säger rymdteknikstudenten Joakim Rosenqvist som enda svensk student deltagit i ESA:s Fly a rocket-program.

Det var i vintras som Joakim Rosenqvist, student på civilingenjörsprogrammet i rymdteknik vid Luleå tekniska universitet, antogs till Fly a rocket, ett program som leds av den Europeiska rymdorganisationen ESA. Programmets första del bestod av en online-kurs.

– Under kursen fick vi två uppgifter. En i ämnet raketfysik, det vill säga hur man till exempel får en raket att röra sig till en viss bana och hur mycket kraft och bränsle som behövs för att åstadkomma det, och en i ämnet omlopps-och stelkroppsmekanik, berättar Joakim Rosenqvist.

– Uppgifterna var väldigt svåra. Fokus låg på själva lärandet snarare än att få helt rätt svar.

Ansvar för nyttolasten 

I slutet av mars var det dags för uppskjutning av en sondraket och alla studenter träffades på Andoya Space Center i Norge. Under de första två dagarna fick de 20 deltagarna rundturer på raketbasen och fick lyssna på föreläsningar med rymdforskare. Dag tre var det dags att kliva in i verkstaden och börja arbeta med raketen. Studenterna var indelade i fem grupper med olika ansvarsomården: telemetrigruppen som sköter kommunikationen med raketen, fysikgruppen som beräknar flygbanan och nedslagsplats, raketfysikgruppen, experimentgruppen som ansvar för att tolka data från raketen och slutligen nyttolastgruppen, som Joakim Rosenqvist tillhörde.

– Jag utsågs dessutom till payload manager och fick därmed lite extra ansvar. Vårt jobb var att fixa i ordning allt som hade med nyttolasten att göra, bland annat att tillverka sensorerna, skruva fast sensorerna inuti raketen, knyta fast kablar och kalibrera sensorerna, berättar Joakim Rosenqvist. 

Som payload manager var det Joakim Rosenqvists uppgift att trycka på den knapp som aktiverade alla system på raketen, just före uppskjutning.

– Jag fick sitta i en bunker alldeles nära raketen när den skulle skjutas iväg. När jag väl tryckt på knappen fanns ingen återvändo – det var en häftig känsla.

Tålamod för rymdbranschen

Men precis som inom den verkliga rymdindustrin går sällan raketuppskjutningar planenligt. Uppskjutningen fick ställas in på grund av orkanvindar på hög höjd och raketen sköts istället upp av personal på raketbasen i slutet av maj.

– Vi fick lära oss att det är så här raketindustrin ser ut – du måste ha tålamod. Det går inte alltid som man vill.

Vad är det viktigaste du lärt dig av att delta i programmet?

– Det har varit väldigt roligt och den absolut största lärdomen har varit inblicken i hur industrin fungerar. Arbetet har tagit mycket tid men det är en erfarenhet väl värd mödan. Jag har också lärt mig att det krävs vissa viktiga egenskaper; du måste ha tålamod och vara driven och motiverad.

Fly a rocket-programmet är ett samarbete mellan ESA (Europeiska rymdorganisationen) i samarbete med Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) och Norsk Romsenter.