Hoppa till innehållet

RIT2021

RIT 2021 är ett samarbetsfinansierat EU-projekt med målet att skapa hållbar tillväxt i regionen Norrbotten och stärka dess roll som Sveriges ledande rymdregion. Partnerna tillhör den akademiska sektorn, näringslivet och aktörer inom innovationsstödssystemet.

Vi arbetar för att bli en strategisk tillgång för den globala rymdarenan. Det gör vi genom att bygga upp ett starkt ekosystem som lockar människor, nyetableringar och investerare.

För att nå målet arrangerar vi aktiviteter som ökar rymdsektorns kapacitet inom samarbete, forskning, testdriven utveckling och kluster.

På lång sikt förväntas projektet bidra till att rymdindustrin får större betydelse i den regionala ekonomin samt till nya innovationer och ökad tillväxt.

Kontakt