Hoppa till innehållet

Studentprojekt

Publicerad: 30 mars 2021

De bygger satelliter och rymdinstrument och får omsätta sina teoretiska kunskaper i spännande praktisk handling. Våra rymdstudenter driver flera spännande rymdprojekt.

Projekt APTAS

APTAS är ett projekt för studenter på civilingenjörsprogrammet i rymdteknik. Uppdraget är att bygga, skjuta upp och styra en så kallad CubeSat, en liten satellit.

Projekt RAVEN

Project RAVEN, Rocketry and Aerospace Vehicle Engineering in Norrbotten, är ett studentprojekt vars mål är att bygga och skjuta upp en hybridraket.

Projekt ASTER (REXUS 30)

ASTER, Attitude Stabilized Free Falling Experiment, är ett studentprojekt för REXUS/BEXUS-programmet och ska flyga på REXUS 30.

Målet är att utveckla ett snabbt och billigt attitydkontrollsystem som är enkelt att integrera, för fritt fallande experiment från sondraketer.

Projekt FASTER

FASTER, Flying Attitude Stabilized Experiment, är ett studentprojekt som utvecklar en attitydstabiliserande plattform för parabolflygningar.

Kontakt: projectfaster.ltu@gmail.com

Mindre projekt

ROVER-BUSS – remote-controlled rover (Basic Universal Sample-collector System)
FireFly – Fire detection with drone
SARA – deployable solar reflector (Solar Antenna Reflection Absorption)