Hoppa till innehållet

Arbetsterapi

Den forskning som bedrivs i arbetsterapi omfattar människor i alla åldrar, barn vuxna och äldre. Forskningen syftar till att främja människors engagemang i vardagsaktiviteter och delaktighet samhällslivet för livslång hälsa

Det sker genom att vi utvecklar rehabilitering, prevention och promotion som skapar förutsättningar för ett aktivt och socialt liv, ett hållbart arbetsliv och för kvarboende.  Vi har etablerade nationella och internationella samarbeten och genom våra adjungerade forskare som är anställda vid Region Norrbotten och Luleå kommun har vi även ett nära samarbete med verksamheter inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst.  För vår forskning har vi tillgång till ett aktivitetslaboratorium som kan beskrivas som nästa generations smarta hem. Det är en vanlig lägenhet med en mängd tekniska lösningar som stödjer vardaglig aktivitet, trygghet samt säkerhet i hemmet. Vår forskning är finansierad av bla Marie Skłodowska-Curie actions, MSCA-ITN-EJD, EU, Familjen Kamprads stiftelse, samt intresseorgansiationer.