Arbetsterapi

Arbetsterapi innefattar och utvecklar kunskap om människans dagliga aktiviteter i relation till utveckling, hälsa och välbefinnande. Med daglig aktivitet avses socio- kulturellt definierade och individuellt värderade göromål inom exempelvis hem, arbete, skola och fritid

Ämnet studerar hur faktorer relaterade till individen, såsom skada eller sjukdom, i samspel med faktorer i miljön påverkar individers eller gruppers möjligheter till att vara engagerad i dagliga aktiviteter och dessa aktiviteters betydelse för hälsa och ohälsa. Vidare studeras hur aktiviteter kan användas terapeutiskt (i arbetsterapeutiska interventioner) för att främja hälsa och utveckling samt förebygga ohälsa.