Delaktighet i vardagliga aktiviteter hos personer som lever och åldras med ryggmärgsskada

Publicerad: 10 mars 2011

Projektets övergripande syfte är att utforska aktivitetsrepertoaren och beskriva upplevelser och föreställningar om delaktighet i vardagliga aktiviteter hos personer som lever och åldras med en ryggmärgsskada.

Projektet är ett doktorandprojekt vid Luleå tekniska universitet (LTU) som finansieras via Forskarskola i Hälsovetenskap som utvecklats och genomförs genom samarbete mellan LTU och Norrbottens Läns landsting.

Funktionsnedsättningar orsakad av exempelvis en skada eller sjukdom har många gånger ansetts vara oföränderliga tillstånd efter den initiala rehabiliteringen, men de är varken statiska eller stillastående, de varierar med tid och ålder. Utgångspunkten för detta projekt är att personer idag åldras med ryggmärgsskada tillföljd av bland annat den medicinska utvecklingen, vilket är en förändring idag jämfört med tidigare och därför av intresse att studera i förhållande till tid och ålder och hur det påverkar deras engagemang och delaktighet i vardagliga aktiviteter.

Medarbetare i forskningsprojektet:

Gunilla Isaksson, docent, biträdande professor

Margareta Lilja, Professor

Ulrica Lundström, doktorand