Hoppa till innehållet

Leker barn för att träna eller tränar barn för att leka?

Publicerad: 25 oktober 2019

Leken är ett viktigt livsområde i ett barns vardag. Lek beskrivs ofta som ett komplext och flerdimensionellt fenomen som har en betydande funktion för barns totala utveckling kognitivt, språkligt, känslomässigt och socialt. Barn med funktionsnedsättningar har samma rätt till lek som andra barn men att det finns ett flertal hinder som begränsar deras möjligheter att leka.

Dessa hinder omfattar otillgängliga anläggningar och miljöer, negativa attityder och bristfälliga strategier och program för social delaktighet som begränsar livet för barn med funktionsnedsättning. Är möjligheten till lek ett självklart mål i habiliteringssammanhang?

För att kunna besvara denna fråga belyses olika professioners syn på lekens betydelse inom barn och ungdomshabiliteringen och barn med olika funktionsnedsättningars upplevelser och erfarenheter av lek i rehabiliteringssammanhang.

Maria Prellwitz

Maria Prellwitz, Biträdande professor, Internationell samordnare

Telefon: 0920-493861
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik