Hoppa till innehållet
lek
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

P4Play: People, Place, Policy and Practice for play

Publicerad: 25 oktober 2019

P4Play är ett av EU:s Horizon2020, Marie Sklodowska- Curie action projekt för att starta ett European Joint Doctorate (EJD). Koordinator för projektet är University College Cork (Irland), LTU, övriga partner är Queen Margret University, Edingburough (Skottland) och Zurich Hochschule fur Angewandte Wissenschaften (Schweiz).

I projektet kommer totalt 8 doktorander att anställas därav 2 vid LTU. Det övergripande forskningsmålet är att utveckla ny kunskap om lek- och lek deprivation, effekterna av fysiska, sociokulturella och politisk påverkan på möjligheter till lek och utveckling av innovativa lösningar för att ta itu med barriärer och tillhandahålla lösningar för att möjliggöra lek i olika miljöer för att gynna barn, familjer och samhällen. P4Play-programmet adresserar fyra områden: lek som en aktivitet, hur policy påverkar möjligheten till lek, olika platser för lek och att inom rehabilitering arbeta med lek. Projektet kommer att inrätta det första innovativa transeuropeiska arbetsterapeutiska doktorandprogrammet dedikerad till aktiviteten lek.

Kontakt

Maria Prellwitz

Maria Prellwitz, Biträdande professor, Internationell samordnare

Telefon: 0920-493861
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Maria Larsson-Lund

Maria Larsson-Lund, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493833
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Margareta Lilja

Margareta Lilja, Professor emerita

Telefon: 0920-493218
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Alexandra Olofsson

Alexandra Olofsson, Universitetslektor, VFU-strateg inom hälsa

Telefon: 0920-492356
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik