kontor
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hjärnvänliga arbetsmiljöer: Främja hållbart arbetsliv för personer med kognitiv funktionsnedsättning

Publicerad: 14 augusti 2019

Digitaliseringen i samhället har förändrat villkoren i arbetslivet och ökat de kognitiva kraven på alla arbetstagare, men förändringarna blir särskilt kännbara för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Digitaliseringen och den ökade teknikanvändningen har tex bidragit till ökade förväntningar tillgänglighet och om att göra flera arbetsuppgifter parallellt. Vidare till ett ökat informations flöde och en högre arbetstakt. Nya tekniska lösningar och uppdateringar kräver ett ständigt lärande för att följa med i utvecklingen och för att bibehålla sin kompetens. Förändringarna innebär även ökade krav på att hantera psyko-sociala utmaningar i arbetet och på att balansera arbetsliv och vardagsliv. Digitaliseringen av arbetsmiljön ställer därför nya krav på utvärdering av behov och design av arbetsrehabilitering och på arbetsmiljöarbete. Ny kunskap behövs för att förstå arbetstagares situation och hur rehabiliterande samt förebyggande insatser kan utvecklas för att främja inkludering och jämlikhet i arbetslivet. Det övergripande syftet är att öka förståelsen för hur hjärnvänliga arbetsmiljöer kan utformas, och därmed bida till ett hållbart arbetsliv för personer med kognitiva  funktionsnedsättningar.