1177
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Mot ett aktivare liv – enklare och jämlikare tillgång till rehabilitering via integrerat webbprogram

Publicerad: 14 augusti 2019

Många människor med funktionshinder upplever komplexa inskränkningar av möjligheterna till att leva ett aktivt liv i samhället, vilket är en svår förlust att leva med.

Samtidigt är tillgången till rehabiliteringen är bristfällig och sällan riktade mot dessa behov. Detta medför att personer inte erhåller rehabilitering som stödjer dem att ta en aktiv roll där de tillägnar sig strategier för ett aktivt liv på ett hållbart sätt över tid för den egna hälsan. Utvecklingen av nya e- hälsotjänster via den nationella vårdguiden 1177 skapar en möjlighet till bättre och enklare rehabiliteringslösningar som kommer fler människor till del. Emellertid är e- hälsotjänster sparsamt prövade inom rehabilitering. Det finns sålunda behov av att utveckla e-hälsotjänster i form interventioner där webbprogram integreras för att förbättra tillgänglighet och effekter av rehabilitering.

Det övergripande syftet är utveckla användbarhet och genomförbarhet  samt utvärdera nyttan av en rehabiliteringsintervention med ett integrerat webbprogram  med fokus att främja ett aktivt liv samhället i det senare skedet av rehabiliteringen.

 Rehabiliteringsinterventionen med det integrerade webbprogrammet är unik i det att den fokuserar att ge stöd i den komplexa utmaningen det innebär att utveckla hållbara självhanterings strategier som beaktar att delaktighet förutsätter engagemang i en mängd aktiviteter, på olika platser och i olika sociala nätverk i samhället. Interventionen är dessutom utformad för att  personerna själva skall ta en aktiv roll i att återta, stärka och bevara sin delaktighet i samhällslivet så att effekterna av rehabilitering blir hållbara över tid.