Vårdgivande strategier som stöder deltagande i vardagen

Publicerad: 4 april 2014

- Undersökande och deskriptiva studier om vårdgivande instrumentella dagliga aktiviteter till äldre par.

Kort beskrivning av projektet

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka faktorer som stödjer deltagande i instrumentella dagliga aktiviteter för äldre par. Dessa faktorer inkluderar åtgärder från vårdgivaren, kontextuella faktorer och stöd som tillhandahålls genom yttre resurser. Särskilt de influenser och stöd från arbetsterapeutisk personal över hela spektrumet av traditionella tjänsterna i USA är av intresse i denna forskning.

Dessa faktorer kommer att undersökas med tanke på de vårdgivare och vårdtagare, samt arbetsterapeutiska praktiker som arbetar i miljöer som ger regelbundna möten med äldre vuxna vårdgivare. Ett visst område inom instrumentella åtgärder, möjlighet till att förflytta sig i samhället, kommer att undersökas som en möjliggörare för andra former av aktivitetsengagemang i den instrumentella sfären. Avsikten med denna serie av studier är att få en ökad förståelse för olika faktorer som bör beaktas av vårdgivare stödnätverk i allmänhet och arbetsterapeuter i synnerhet för att främja hälsa, välbefinnande och delaktighet för kohorter där de primära vårdgivare är äldre vuxna par.

Medarbetare i projektet
Margareta Lilja, professor emerita i arbetsterapi
Gunilla Isaksson, professor i arbetsterapi
Jennifer Womack, OT, MSc, doktorand (disputerat 2018)