Hoppa till innehållet

Forskning i Aktivitetslaboratoriet

Forskning i Aktivitetslaboratoriet kommer att fokusera på hur vardagliga aktiviteter kan stödjas för personer i olika åldrar och livssituationer för att främja livslång hälsa.

Aktivitetslaboratoriet kan nyttjas för avancerade bedömningar av behov och problem i vardagliga aktiviteter. Bedömning av förmåga kan då allt mer flyttas från kliniska miljöer till hemmiljöer, där subjektiva observationer kan kompletteras med objektiva data, och då utföras löpande istället vid en viss tidpunkt.

Målet är att utveckla teknik och interventioner som främjar aktivitetsutförande, självständighet och trygghet genom användarvänliga tekniklösningar och nya metoder som främjar aktivitet och delaktighet. Dessa interventioner nyttjas för design av smarta hem som främjar självständighet och trygghet samt stödjer kvarboende med ett aktivt och socialt liv.

Tvärvetenskaplig forskningsmiljö

Utvecklingen av Aktivitetslaboratoriet som forsknings- och utbildningsmiljö sker i samverkan mellan Institutionen hälsa, lärande och teknik (HLT), Institutionen för Ekonomi, Teknik och Samhälle (ETS) och Institutionen för System- och Rymdteknik (SRT). Vi har ett därigenom ett nära samarbete mellan aktivitetslaboratoriet och DEPICT-laboratoriet, som har liknande teknik, samt Rörelselaboratoriet och FROST-laboratoriet, som har kompletterande teknik.