Hoppa till innehållet

Utbildning i Aktivitetslaboratoriet

Miljön i Aktivitetslaboratoriet stödjer multidisciplinär utbildning.

Som exempel pågår ett pedagogiskt utvecklingsprojekt (PUF) mellan utbildningar inom institutionerna HLT, SRT och ETS där målet är att studenter från olika ämnen arbetar tillsammans i projektform för att ta fram idéer till produkter och tjänster för hälso- och sjukvård som inkluderar digitala tekniklösningar. 

Arbetsterapi

Inom arbetsterapeutprogrammets samtliga terminer ingår undervisningsmoment i labbet.

Omvårdnad

Inom sjuksköterskeprogrammet ingår undervisningsmoment i labbet.

Datateknik

Inom datateknik ingår moment inom flertalet kurser, tex i projektkurser under årskurs 3 och 5 samt inriktningskurser.

Pervasive Computing, 7.5 hp, är en forskningsinriktad kurs där studenterna arbetar med avancerad teknik för verkliga problem.

Informationssystem

Teknisk design

Sidan är under uppbyggnad.