Hoppa till innehållet

Utrustning

Aktivitetslaboratoriet utformas som ett så kallat ”smart hem” där så många parametrar som möjligt kring en persons aktivitet skall kunna följas, med fördel med hjälp av olika typer av system.

Dessa system kan vara passiva, helt dolda för brukaren i miljön, eller aktiva, burna av brukaren. Till detta utformades ett videobaserat system för att kunna fånga experiment och lärsituationer på video, samt kunna nyttja detta för distansundervisning och flexibelt lärande.

Teknisk utrustning

 

Vayyar
Vi har två UWB-enheter från Vayyar, en i sovrummet och en i vardagsrum/kök, vilka enklast kan beskrivas som en inomhusradar som likt en fladdermus kan bilda sig en rumslig uppfattning. Den ger passivt position för flera brukare samt kan bedöma om dessa ligger ner, sitter, står eller går.

Z-Wave
I varje eluttag sitter en enhet som via Z-Wave kan styra och mäta el. En central enhet, Vera Plus Controller, kan sedan samla, presentera och styra informationen.
I alla dörrar, tex i kökets skåpluckor, sitter även binära enheter som detekterar om dessa är öppna eller stängda. Utöver detta finns sensorer för rörelse (IR), temperatur, ljus, mm.

WideFind
Detta UWB-baserad system kan positionera enheter med ca 10 cm noggrannhet, vilka kan bäras av en brukare eller fästas på eller integreras i objekt.

NUC
I undertaket sitter tre stycken små datorer, så kallade Network Utility Computers (NUC), för insamling och bearbetning av data. Två används för Vayyar-enheterna och en används för WideFind och Z-Wave.

Shimmer
Dessa sensorer börs av en brukare och kan med hög precision mäta musklers rörelse (EMG), hjärtats funktion (ECG), andning (respiration), rörelse (3-axis accelerometers), stress (GSR), mm.

Tobii Pro Glasses 2
Dessa glasögon är utformade för att kunna fånga vad en brukare normalt ser, genom avancerad eye-tracking.

Somnofy
Denna UWB-enhet möter passivt närvaro, rörelse, andning (respiration), puls, snarkning och sömncykler. Vi har två enheter, en för sängen och en för en fåtölj i vardagsrummet.

Kardian
UWB-enheter från Kardian kan liksom de från Vayyar och Somnofy detektera närvro och rärelse samt fall, objekt, respiraton, apnea, etc.

B-Alert X10
Detta är ett 10-kanalers system för att mäta hjärnans funktion (EEG), tex för att mäta stress och kognitiva förmågor.
Vi har tyvärr inte ännu hunnit med att prova just denna teknik i aktivitetslaboratoriet.

Oura Ring
Denna ring kan aktivt mäta aktivitet och sömn.

Double Robotics
Detta är en liten robot som styrs genom en iPad och främst fungerar för att kommunicera med ljud och bild med en brukare i aktivitetslaboratoriet.

MindSpace
Detta video-system fångar rörlig bild från olika positioner i aktivitetslaboratoriet, genom främst två typer av kameror. I varje rum finns en högupplöst rörlig kamera som kan fjärrstyras, vilka kompletteras med flertalet fast kameror. Ytterligare källor, som bild från Tobii-glasögonen eller kartbild från en PC, kan även nyttjas. En bild-mixer kan sedan välja källa eller mixa ihop dem till en matris-bild (2x2, 3x3, 4x4). I taket sitter även mikrofoner och högtalare.
Video-informationen kan sedan lagras, som tex dokumentation vid försök, eller sändas direkt på nätet för lärandesituationer. För detta finns ett sändnings-system från Cattura, vilket kan nyttjas med LTUs verktyg för undervisning (Canvas).

iMotions
Detta system kan samla, visualisera och analysera data från olika sensorer som mäter fysiska parametrar som EEG, ECG, EMG och GSR samt eye-tracking.

System

Sammantaget ger alla dessa tekniska enheter en stor mängd data som bör integreras i ett system för dataanalys och styrning.

I kontrollrummet finns därför två datorer, varav en används för mjukvaran från iMotions och den andra nyttjas för SensorCentral+, en databas från Ulster University genom Remind-projektet. Vi för även en dialog med flera företag kring samarbete med kommersiella och akademiska platformar som Tieto eSense SmartCare, SkyResponse, FIWARE, ArrowHead, mfl.

Aktivitetslaboratoriet - system