Hoppa till innehållet
doktorander P4Play
Michelle Bergin, Rianne Jansens och Fiona Loudoun är viss del av sina doktorandstudier i Sverige inom projektet P4Play. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Internationella doktorander: ”Det är fint att barnen leker ute trots kylan”

Publicerad: 21 december 2021

I ett internationellt projekt som handlar om tillgänglighet vid lek för barn sker ett utbyte mellan olika universitet. Under en period är de engagerade doktoranderna vid Luleå tekniska universitet. Två av dem stannar ett år.
– Vi uppskattar skolgårdarnas lekplatser är öppna även utanför skoltid, säger de.

Projektet P4Play, People, Place, Policy and Practice, innefattar åtta doktorander och fyra olika universitet i fyra olika länder. Några av dem är just nu vid Luleå tekniska universitet. Michelle Bergin, är från Irland och är doktorand i Luleå under ett år av projektet. Hon studerar normalt vid University College Cork, Irland. Fiona Loudoun kommer från samma universitet, är från Skottland och är under en kortare tid i Luleå. Rianne Jansens är från Belgien och hon är doktorand vid University College Cork och Luleå tekniska universitet under ett år. Även Ines Wenger, som kommer från Schweiz och Zurich Hochschule fur Angewandte Wissenschaften är vid  Luleå tekniska universitet under en period, men är inte med den här dagen då vi träffas på universitetet.  

De doktorerar alla inom arbetsterapi och får dubbla examina vid två av de universitet som ingår i samarbetet.
– Vi undersöker lek i olika dimensioner, lek utomhus i lekparker och virtuella lekar, säger Fiona Fiona Loudoun.
De tycker att det här sättet att arbeta är bra, de uppskattar att få vara i en grupp där alla doktorander är intresserade av samma ämne och att samtidigt kunna bygga ett nätverk.

Kulturellla skillnader

Nu när de befinner sig i Sverige kan de notera en del kulturella skillnader.
– Barnen i Sverige är ute även om det är regn, snö och kallt. Det är inte vanligt hos oss. Överhuvudtaget är de mycket ute, de plockar bär och fiskar. Och att skolgårdarnas lekplatser är tillgängliga är fantastiskt. Hos oss är det höga staket runt dem. Sedan finns det många lekplatser här, bara här på Porsön är de så många, säger de.
Sedan konstaterar de att även i Sverige, precis som i deras hemländer, finns det en hel del att göra för att nå en större tillgänglighet till lekplatserna. Det finns inte så mycket för barn med funktionsvariationer, som kan ha svårigheter att röra sig till exempel. 

Vad det gäller forskningen tycker de att det är bra att arbetet med en avhandling får ta fyra år.
– Hos oss är det tre år som gäller, säger de samstämmigt.

Fin atmosfär

De har även sett att sökningar på Google ger helt andra resultat än när de gör dem vid sina universitet.
– Det leder till att vi får tag på mer material från olika vetenskapliga publikationer, säger Michelle Bergin.
Fiona tycker att det är en fin atmosfär på Luleå tekniska universitet och en fin gemenskap, även med studenterna.
­ – Och forskarna är lättillgängliga. Samtidigt är det många som varit till stor hjälp för oss, de förstår att det är en stor utmaning att flytta hit. Jag har flyttat hit med min familj och vi ska nog stanna här, säger Michelle Bergin.

P4Play har fyra inriktningar. Det är lek som en aktivitet, olika platser för lek och att arbeta med lek inom rehabilitering. Till det kommer hur policyer påverkar möjligheten till lek, till exempel riktlinjer från stat och kommuner
Målet med forskningen är att utveckla ny kunskap om lek och lekdeprivation (berövande) och samtidigt undersöka effekter av fysisk, sociokulturell och politisk påverkan på möjligheterna till lek. Syftet är även att utveckla lösningar för att åtgärda det som kan hindra barn att delta i lek.