Hoppa till innehållet
Ann-Charlotte Kassberg disp
Ann-Charlotte Kassberg är industridoktorand och har disputerat i ämnet arbetsterapi. Foto: Kerstin Lindström, NLL Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Förmåga att använda teknik efter hjärnskada

Publicerad: 23 april 2015

Ann-Charlotte Kassberg har nyligen doktorerat i ämnet arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet. Hon har studerat förmågan att använda vardagsteknik efter förvärvad hjärnskada, med fokus på arbete.
– Det har varit väldigt intressant och spännande. Jag har lärt mig hur mycket som helst. Framförallt att vi måste beakta den roll som teknik kan utgöra vid bedömning av rehabiliteringsbehov vid förvärvad hjärnskada.

Ann-Charlotte Kassbergs forskning är den enda i sitt slag som studerar hur vardagsteknik ger både möjligheter och hinder vid återgång till arbete.
– Vi har hittat några studier som är gjorda tidigare där de tittat på teknik i hem och samhälle, men inte direkt hur teknikens roll inverkar på möjlighet till arbetsåtergång efter förvärvad hjärnskada. Man har heller inte tidigare undersökt den observerade förmågan att använda teknik, i ett större urval av deltagare. 

Beakta teknikens roll

Studierna visar att användningen av vardagsteknik innebär olika utmaningar och kan ha varierade betydelse för personer med förvärvad hjärnskada att återgå till arbete. Forskningen indikerar att det finns ett behov att beakta den roll som användningen av vardagsteknik kan utgöra för dessa personer.

Beroende på funktionshindrets svårighetsgrad är förmågan att använda teknik varierande. I studien deltog 81 personer i åldern 18-64 år.

– Det förvånade mig att inga andra faktorer spelade någon roll. Ålder, kön, utbildningsgrad eller levnadsförhållande hade ingen betydelse, utan bara funktionshindrets svårighetsgrad, säger Ann-Charlotte Kassberg.

Interventioner bedömer arbetsförmågan

I forskningen har Ann-Charlotte Kassberg även utformat arbetsterapeutiska interventioner för att stödja förmågan att använda vardagsteknik i arbete efter en förvärvad hjärnskada.
– Interventionerna kan även vara användbara av andra aktörer, som till exempel arbetsförmedlingen och försäkringskassan, då även dessa behöver beakta den roll som den ökade användningen av teknik i arbetslivet och dess inverkan på arbetsförmågan hos personer med förvärvad hjärnskada.

I interventionerna ses arbetsmiljön över. De kan utgöras av förändringar av arbetsuppgifter med teknik, så som anpassningar både mot person och miljöförhållanden. Interventioner kan även utgöras av ersättning av föremål och tjänster, strategier och pedagogisk stöd vid utförandet av arbetsuppgifter med teknik.

Deltagarna observerades då de använde teknik och personerna fick själva berätta vad som de upplevde svårt i användningen av tekniken på arbetet. De var också delaktiga vid utformningen av målen och tillsammans med arbetsterapeuten utformades fyra-fem mål för varje deltagare. De kom därefter gemensamt fram till hur dessa mål skulle uppnås.
– Det är väldigt viktigt att få med arbetsgivaren tidigt i processen eftersom de bestämmer vilka anpassningar som kan göras, säger Ann-Charlotte Kassberg.