Hoppa till innehållet

Forskning inom arbetsterapi belönas med pris

Publicerad: 20 november 2015

Ulrica Lundström, forskare inom arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet, mottog under torsdagskvällen Norrbottenakademiens, Noaks, hälsovetenskapliga pris. Hon får priset för sitt arbete att utveckla kunskap om personer som lever och åldras med en ryggmärgsskada och deras möjligheter till delaktighet i vardagen.

– Det är fantastiskt roligt och hedrande. Jag blev rörd när jag fick meddelandet via telefonen, säger Ulrica Lundström.

Internationell spridning

Hennes forskning är viktig då ökad kunskap om vård och behandling gör att fler lever allt längre med sin skada. I dagsläget finns för lite kunskap om hur det är att åldras med ryggmärgsskada och hur rehabiliteringsinsatser kan möta dessa personers behov. Forskningen har fått stor internationell spridning inom medicinsk rehabiliteringsforskning.

Under sina doktorandstudier har Ulrica Lundström även haft uppdraget som ordförande i doktorandsektionen vid Luleå tekniska universitet. Uppdraget har inneburit att hon suttit i Universitetsstyrelsen och ledningsgruppen vid institutionen för hälsovetenskap. Hon är nu ordförande för doktorand kommittén 2015-16 i Sveriges förenade studentkår och ledamot i dess styrelse.

Känner ansvar för individen

Priset funderar hon på att använda till att åka på en konferens anordnad av Internationella Spinal Cord Society, ISCoS, som hålls i Österrike i september 2016. Där hon vill presentera sin sista studie om hur delaktigheten förändras med åldern i fråga om bland annat samhällsstöd.
– Eller så vill jag gå en debattskrivarkurs. Jag känner ett stort ansvar att åstadkomma en förändring och förbättring för individen, säger Ulrica Lundström.

Utdrag ur motiveringen:

”Under åren som doktorand har Ulrica haft en stark ambition och drivkraft, vilket gjort att hon utvecklats som forskare. Hon har också byggt upp ett brett nationellt forskningsnätverk inom ryggmärgsskadeforskning samt även samarbetat med forskare internationellt. Detta samarbete ledde till att hon erhöll en post doc i St Louis, USA, för att fortsätta det påbörjade forskningssamarbetet.”

”Ulrica sprider en positiv och kreativ atmosfär i de grupper där hon ingår. Allt detta sammantaget gör henne till en värdig kandidat för Noaks pris inom det hälsovetenskapliga området 2015.”

Kontakt