I media: Vardagsgemenskap livsviktigt

Publicerad: 29 oktober 2013

Betydelsen av vardagsgemenskap för att människor ska uppleva meningsfullhet och kunna skapa förändring i sin livssituation är ämnet för Anneli Nymans doktorsavhandling i ämnet arbetsterapi.
Hon berättade om sin forskning i Radio Norrbottens eftermiddagsprogram Puls den 28 oktober.