Hoppa till innehållet
Foto: Åsa Lindbäck
Marianne Sirkka spikar sin avhandling. Foto: Åsa Lindbäck. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kliniknära studier med fokus på arbetsterapi

Publicerad: 16 juni 2016

Forskare Marianne Sirkka har bedrivit sina studier nära klinikerna. Med en anställning vid Norrbottens läns landsting och som inskriven vid Luleå tekniska universitet har hon genomfört studier på två enheter inom landstinget med syfte att öka kunskapen vid långsiktigt förändringsarbete.

– Att ha haft möjlighet att genomföra kliniknära studier har varit mycket lärorikt och inspirerade. Det har varit särskilt värdefullt med stöttande handledare från både universitetet och landstinget.  Den samverkan har fungerat utmärkt och är helt i linje med min önskan att minska gapet mellan forskning och praktik, säger Marianne Sirkka.

Trots ett ständigt pågående förbättringsarbete i praktik är forskningen om långsiktigt och hållbart förbättringsarbete fortfarande begränsad och det är välkänt att hållbara förbättringar kan vara svåra att uppnå.

Det övergripande syftet med Marianne Sirkkas avhandling är att bidra till ökad kunskap om möjligheter och utmaningar vid långsiktigt förbättringsarbete med fokus på arbetsterapi och team.

Studerat två enheter

Forskningen består av fyra delstudier som har fokuserat på hållbart förbättringsarbete vid två enheter inom Norrbottens läns landsting, NLL. I de tre första studierna studerades ett förbättringsarbete som pågått sedan 2001 vid en arbetsterapienhet. Där studerades processen av det långsiktiga förbättringsarbetet, deltagarnas erfarenheter av medverkan och förbättringsarbetet utifrån ett implementeringsteoretiskt perspektiv. I den fjärde delstudien studerades implementering av en teamorienterad och evidensbaserad behandlingsmodell som pågått sedan 2007 i ett team vid en psykiatrisk enhet.

Ledarskap och rutiner behövs

Studiernas resultat kan vara till hjälp när förbättringsarbeten planeras och genomförs vid olika enheter. För att hantera ny kunskap behövs koordinerade drivkrafter för hållbart förbättringsarbete med integrerad struktur, strategiskt ledarskap och rutiner.

Det behövs även ett gemensamt reflekterande förhållningssätt med ständiga utvärderingar och reflektion för att hålla målbilder levande.

– Det är också viktigt med en gemensam kultur som hanterar utmaningar och stödjer känslomässiga aspekter i form av samvetsstress som kan uppkomma då förbättringsarbete i linje med NLLs riktlinjer genomförs jämsides med det ordinarie arbetet, säger Marianne Sirkka.   

Marianne Sirkka disputerade den 10 juni i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet.