Hoppa till innehållet
Professor Margareta Lilja, universitetslektor Maria Prellwitz, professor Virginia Dickie och biträdande professor Gunilla Isaksson.

Onlinekurs med internationellt perspektiv

Publicerad: 24 februari 2015

Under ett antal år har forskning och utbildning inom arbetsterapi samarbetat med universitet i North Carolina, Chapel Hill, USA. Nu planeras en gemensam tvärvetenskaplig onlinekurs som fokuserar på människors delaktighet utifrån olika livssituationer.

Virginia Dickie är en världskänd forskare inom arbetsterapi från universitet i North Carolina. Hon har under 1,5 år varit delaktig i både utbildning och forskning inom arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet.  Hon är en av initiativtagarna till onlinekursen, som ska fokusera på människors delaktighet utifrån olika livssituationer. Den ges på master- och doktorandnivå och startar i januari 2016.

– Begreppet delaktighet används allt mer och det här blir första gången som Luleå tekniska universitet ger en hel kurs i ämnet, säger Margareta Lilja, professor i arbetsterapi.

Besök och videomöten

Externfinansiering har erhållits från The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education, STINT, för att initiera ett samarbete inom arbetsterapi mellan universiteten i Luleå och North Carolina, Chapel Hill. I oktober förra året åkte Margareta Lilja och några kollegor över till universitet i North Carolina för att påbörja samarbetet. Sedan dess har ett flertal videomöten hållits och i juni kommer representanter från Chapel Hill hit till Luleå tekniska universitet.

Lära av varandra

Samarbetet med Virginia Dickie och universitet i North Carolina betyder mycket för både forskning och utbildning inom arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet.
– Virginia har ett stort nätverk över hela världen som vi tagit del av. Vår ambition är att fortsätta samarbetet och att vi framöver ska göra forskningsansökningar och skriva artiklar tillsammans. Långsiktigt kan samarbetet involvera hela Institutionen för hälsovetenskap, säger Margareta Lilja.

– Arbetsterapi vid Universitet i North Carolina har starkt forskningsfokus på barn medan arbetaterapi här vid universitet i Luleå har starkare forskning på äldre och rehabilitering för vuxna. Jag ser det här som en bra plattform för fortsatt samarbete där vi kan lära mycket av varandra, säger Virginia Dickie.