Cecilia-Bjorklund_disp

Planerade aktiviteter ger äldre bättre hälsa

Publicerad: 7 maj 2015

Att vara kvällsmänniska och nattas redan klockan sju på kvällen är enligt forskaren Cecilia Björklund inte alltid så bra för hälsan. Att däremot få längta till ett besök i sommarstugan till våren kan bidra till att främja hälsan.

– Jag är intresserad av hur serier av aktiviteter kan bidra till att främja hälsan hos äldre personer. Jag tror att äldrevården kan ha stor nytta av resultaten i min forskning.

Cecilia Björklund har nyligen disputerat i ämnet arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet. Hon har studerat hur serier av aktiviteter kan främja hälsa och välbefinnande hos äldre personer över ett dygn och över ett helt år.

Personliga tidsrytmen styr

I en av studierna ingick 151 äldre personer som förde dagbok över sina aktiviteter. Ett mönster av sex intervaller blev tydligt under dygnet. Morgonintervallen pågick mellan klockan 8-12.00, sedan tog lunch-, eftermiddags-, middags-, kvälls- och nattintervallen över.  Enligt studien skiljer sig inte detta aktivitetsmönster över ett dygn så mycket från det mönster som förvärvsarbetade personer har. Det var endast övergångarna till och från nattintervallen som hade en gradvis förskjutning på cirka tre timmar. Nattintervallen styrs troligen främst av den personliga tidsrytmen medan övriga intervall kan vara mer påverkade av tidsinfluenser från omgivningen.

– Det kan påverka hälsan negativt att till exempel behöva gå tidigt i säng om man är en kvällsmänniska. Finns det sjukdom i bilden gäller förstås andra premisser, säger Cecilia Björklund.

Aktiviteter för god hälsa

Hon tittade också på tidslängden för de olika aktiviteterna och såg att den längsta tiden under dygnet lades på personlig vård, följt av reflektion och rekreation, att sköta hemmet, att inhandla och laga mat samt förflytta sig i samhället. Syftet var att identifiera kännetecken som kan relateras till hög och låg hälsa.

– Jag såg en tendens att de som var fysiskt aktivare la mer tid till hemmet, matlagning och att förflytta sig i samhället och mindre på personlig vård, reflektion och rekreationsaktiviteter, än gruppen som hade låg hälsa.

Viktiga kärnprojekt

Cecilia Björklund studerade även vilka aktiviteter som äldre personer ansåg viktiga för att främja hälsa under ett helt år. Elva personer med god hälsa beskrev att de lade stor vikt vid fem kärnprojekt, som är att hålla ihop familjen, att njuta av livet i hemmet, att vara nära naturen, att utveckla sig själv och att främja ett friskt åldrande.

– Att ha något att se framemot under året är viktigt. Det kan vara aktiviteter som att få åka till sommarstugan på våren eller plocka svamp på hösten.

Några tips är att göra en daglig rutin som passar en morgon- eller kvällsmänniska och som gör det möjligt att delta i medmänniskors och samhällets aktiviteter.
Gör en långsiktig planering för aktiviteter som främjar en god kontakt med de närmaste anhöriga, vara ute i naturen och delta i fritidsintressen, men också delta i aktiviteter som hjälper andra personer som har nedsatt hälsa. Behållningen av att vara till nytta för andra främjar även den egna hälsan, menar Cecilia Björklund.

Foto: Åsa Eriksson

– Jag hoppas att aktivitetsplanerare inom äldrevården tar hänsyn till kärnprojekten i min forskning och att äldre personer får fortsätta med det som främjar hälsan för dem.

I media:

Kontakt

Cecilia Björklund

Cecilia Björklund, Universitetslektor, Utbildningsledare Arbetsterapeutprogrammet

Telefon: 0920-493889
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap