Hoppa till innehållet

Det sociala nätverkets betydelse för delaktighet i dagliga aktiviteter

Publicerad: 8 mars 2011

Projektets övergripande syfte var att få en fördjupad kunskap om och förståelse för upplevelsen av den sociala miljöns betydelse för delaktighet i dagliga aktiviteter hos kvinnor med en ryggmärgsskada och deras män samt om upplevelsen förändrades över tid.

Projektet fokuserar på betydelsen av det sociala nätverket och dess relation till aktivitet och hälsa inom rehabilitering och arbetsterapi. Utgångspunkten var att det behövs en ökad kunskap om hur personer med funktionshinder upplever betydelsen av socialt stöd från det sociala nätverket eftersom en framgångsrik rehabilitering förutsätter att en person med funktionshinder upplever socialt stöd från det sociala nätverket. Målgruppen för att belysa detta har i projektet varit kvinnor som drabbats av en ryggmärgsskada, då de ofta får omfattande funktionshinder med förändrade vanor vid aktivitetsutförande samt förändrade relationer i deras sociala nätverk.

Vidare för att kunskap om kvinnor med ryggmärgsskada är begränsad. I projektet har även män som var sammanboende med kvinnor med en ryggmärgsskada ingått. Metodologiskt har projektet en kvalitativ inriktning där deltagarna intervjuats om deras upplevelser av det sociala nätverkets betydelse för delaktighet i vardagen från strax före skadan fram till idag.

Resultaten visar att över tid utvecklades ett förändrat samspel mellan kvinnorna och deras sociala nätverk som influerade deras delaktighet i dagliga aktiviteter. Resultatet påvisade även betydelsen av berättelser för att fånga dynamiken och komplexiteten i den förändringsprocess som både kvinnorna och männen som var sammanboende med dem gick igenom. Vidare hur klient-centrerad praxis som inkluderar även anhöriga kan utveckla en djupare förståelse för dynamiken och samspelet mellan personen, aktiviteter och socialt samspel.  Detta forskningsprojekt kan därför tillföra arbetsterapeuter, men även annan personal inom rehabilitering, en ökad kunskap om den sociala miljöns betydelse för utförandet av aktiviteter i det dagliga livet.

 

Projektansvarig / kontaktperson: Gunilla Isaksson

Medarbetare i projektet:

  • Universitetsadjunkt, doktorand Gunilla Isaksson, Avdelningen för hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
  • Adjungerad professor, överläkare Jan Lexell, Avdelningen för medicinsk vetenskap, Institutionen för hälsovetenskap och Rehabcentrum Lund-Orup, Universitetssjukhuset i Lund
  • Universitetslektor Lisa Skär, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
  • Universitetslektor Staffan Josephsson, Institutionen Neurotec, Sektionen för arbetsterapi, Karolinska institutet