Hoppa till innehållet

Arkitektur

Forskningsämnet arkitektur omfattar husbyggnad, stadsbyggnad och trafikplanering, där estetisk gestaltning förenar funktionella, tekniska, praktiska och ekonomiska aspekter relaterade till människor, hållbarhet, landskap, och redan byggd miljö.

Vi arbetar tvärvetenskapligt inom ämnesområdena planering, arkitektur och transporter, där vi samverkar med ämnen som energiteknik, arbetsvetenskap, historia och musikalisk gestaltning. Arkitekturgruppen ansvarar för stadsbyggnadsinriktningen på masternivå samt flera grundutbildningskurser i det 5-åriga programmet civilingenjör arkitektur.

Vi undersöker och utvecklar kunskap om och innovativa förslag på hur planeringsprocesser kan vidareutvecklas, och hur såväl stads- och bebyggelsemiljöer som byggnader kan utformas för att bättre möta samhällets behov och önskemål. Våra forskningsprojekt fokuserar bland annat på cirkulära byggprocesser, energieffektivisering och positive energidistrikt, kulturarvsprocesser och arkitekturkvalitet, trafiksäkerhet, framkomlighet och trygghet i tätorter för gående och cyklister.

Vi arbetar tillsammans med intressenter som Trafikverket, Piteå kommun, Skellefteå kommun, SWECO, Innovative Living, och Umeå kommun. Våra forskningspartners jobbar vid RISE, Hiroshima Universitet, Uppsala University, och NYIT. Våra forskningsprojekt finansieras av bland andra Energimyndigheten, Formas, Vinnova, och EU-Interreg.