Arkitektur

Forskningsämnet Arkitektur omfattar husbyggnad, stadsbyggnad och trafikplanering där estetisk gestaltning förenar funktionella, tekniska, praktiska och ekonomiska dimensioner i relation till människor, hållbarhet, landskap, och redan byggd miljö.

Vi arbetar med flera samverkande områden som planering, transporter, arkitektur, utvecklingsfrågor och ekonomi. Skalan varierar från en mycket detaljerad nivå till större planeringsstrukturer på den regionala, nationella och internationella nivån. Detta sker genom att integrera husbyggnad, stadsbyggnad och trafikplanering genom att estetiskt gestalta och förena funktionella, tekniska, praktiska och ekonomiska dimensioner i relation till människor, hållbarhet, landskap, och redan byggd miljö.

Vi undersöker och utarbetar innovativa förslag på hur planeringsprocesser kan vidareutvecklas, hur stads- och bebyggelsemiljöer samt byggnader kan utformas för att bättre möta behov och önskemål, som uppstår vid stora variationer i  kommande klimatförändringar. Vår forskning inom trafik berör bland annat trafiksäkerhet, framkomlighet och trygghet i tätorter för gående och cyklister.

Städer och resurser

3

Städer och mobiliteter

2

Städer och design

1