Hoppa till innehållet
Bilden visar ökat utrymme för cykelfält, med belysning och snövall (design David Chapman, LTU).
Bilden visar ökat utrymme för cykelfält, med belysning och snövall (design David Chapman, LTU). Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Flexibla trafiklösningar

Publicerad: 15 oktober 2019

I delprojektet Flexibla trafiklösningar arbetar LTU och RISE med innovativa lösningar med tyngdpunkt på ökad gång-, cykel och kollektivtrafik. För trafiklösningarna ska hänsyn tas till att behoven kan förändras över tid, samt vinter- respektive sommarförhållanden.

Följande områden studeras:


Flexibel trafikyta – en utökad del av körbanan används för cykeltrafik. Fysisk utformning samt belysning används för att styra trafiken, med fokus på vinterförhållanden.

Bro för cykeltrafik – utformning av moduler för anläggande av cykelbanor, för att lättare kunna anlägga respektive ta bort/flytta en gång- och cykelväg.

Hållbar snöröjning – genom användning av digital teknik skapa ett bättre underlag för underhåll och val av snöröjningsfordon, främst för gång- och cykelbanor.

Självkörande fordon (vilande) – undersöka möjlighet att testa självkörande fordonslösning.

David Chapman

David Chapman, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-491380
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Johan Odelius

Johan Odelius, Universitetslektor

Telefon: 0920-493031
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser