Hoppa till innehållet
Foto: Richard Renberg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kulturarvsprocesser i Luleå

Publicerad: 9 maj 2018

I projektet ”Kulturarvsprocesser i Luleå” undersöker vi hur synen på Luleås kulturmiljöer har förändrats över tid, med fokus på 2000-talet, och på vilket sätt det påverkar beslut om bevarande idag.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Studien fokuserar på Luleå centrum, där Luleå kommun har genomfört en kulturhistorisk inventering, samt Porsö centrum, där Luleå kommun arbetar med en utvecklingsplan.

Studien görs inom ramen för SIRen, som är en nationell, transdisciplinär forskningsmiljö med helhetssyn på hållbar renovering, särskilt av efterkrigstidens byggnadsbestånd. SIRen finansieras via forskningsrådet Formas.

Kristina Nilsson

Nilsson, Kristina - Professor, Professor emerita

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491678
Jennie Sjöholm

Sjöholm, Jennie - Universitetslektor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491849