Hoppa till innehållet
Attraktiva stadsmiljöer
Copyright Frida Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Arkitektur för attraktiva stadsmiljöer

Publicerad: 13 juni 2014

Forskningsprojektets syfte är att undersöka och få relevant kunskap om professionella och icke-professionella perspektiv på arkitektur av attraktiva stadsmiljöer. Forskningen är inriktad på mindre städer och deras förmåga att locka nya invånare. Målet är att tillgodogöra kunskap om stadens attraktionskraft för tillämpning vid stadsutvecklingsprojekt.

I urbaniseringens bakvatten kämpar små städer och samhällen i perifera områden med att attrahera nya invånare. Även om arbetsmarknaden på den mindre orten är god och erbjuder välbetalda arbeten är det svårt att få människor att bosätta sig permanent. Denna situation stämmer väl in på många gruvorter som ofta är belägna i perifera regioner med gles befolkning och sämre social och kommersiell service än stora och medelstora städer. Gruvbolagen söker personal för sin verksamhet och andelen långpendlare har ökat. Både kommunerna och gruvbolagen önskar öka andelen permanentboende vilket skulle ge ett större underlag för kommersiell och samhällelig service, mer skattemedel och ett större lokalt engagemang bland de som verkar på orterna.

Avsikten med forskningsstudien är att undersöka och få relevant kunskap om hur stads- och bostadsmiljöer skulle kunna gestaltas. Detta utforskas genom Living Lab-metodik, där olika användargrupper i en stad tillsammans får utforska möjligheter, experimentera fram lösningar och komma till tals i en designprocess mot ’den attraktiva staden’. Studien utförs i Gällivare och Kiruna som båda står inför stora stadsomvandlingar. Gruvornas utbredning ger underlag för en stabil arbetsmarknad där andelen långpendlare idag är stor. Detta ger incitament till att utforska hur städerna kan återbyggas för att locka ny och befintlig arbetskraft att bosätta sig i orterna.

Projektet är finansierat genom Hjalmar Lundbohm Research Center.

Kontakt