Hoppa till innehållet

Kulturarvsprocesser i den byggda miljön

Publicerad: 9 maj 2018

I projektet ”Kulturarvsprocesser i den byggda miljön” genomförs en studie av UNESCO:s världsarv ”The Historic Centre of Rome”. I UNESCO:s beskrivning av världsarvet poängteras att det är komplext både vad gäller geografisk utbredning och dess många funktioner, och att dess tidslager spänner över 3000 års historia.

Detta gör staden extra intressant att studera. Vad synliggörs och vilka prioriteringar görs på en plats rik på historiska lämningar, konst och arkitektur? Vilka erfarenheter kan överföras till svenska förhållanden? Syftet med studien är att undersöka hur Roms historiska centrum definieras som världsarv, samt hur det uppfattas och hanteras som besöksmål.

Studien möjliggörs av att Jennie Sjöholm har tilldelats det större allmänna stipendiet i kulturvård vid Svenska Institutet i Rom, vilket innebär en vistelse vid institutet hösten 2018.

Jennie Sjöholm

Jennie Sjöholm, Universitetslektor

Telefon: 0920-491849
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser