Hoppa till innehållet
Långtidsstudie av planeringsfaktorers betydelse för fotgängare

Långtidsstudie av planeringsfaktorers betydelse för fotgängare

Publicerad: 18 september 2019

Det övergripande syftet med projektet är att studera frågan ”Vad är det för typ av utformning och planering av den bebyggda miljön som påverkar valet att gå, och innebär en ökad möjlighet för trafikanten att gå, i en svensk kontext?”

I syftet ingår även att beskriva och utveckla urban miljö i relation till de gåendes nöjdhet ”level of service” och  möjligheter att öka de gåendes trygghet, som stöd för transportslaget gång.

Resultaten från projektet blir konkreta förslag på vilka planeringsfaktorer i urban miljö, inklusive ”level of service” och trygghet, som bedöms vara viktigast för att tydligt stödja färdmedelsvalet gång. Studien genomförs tillsammans med ett antal kommuner, ca 4 kommuner; Umeå, Lerum, Luleå och Västerås.

Umeå

Studien baseras på detaljerade studier över en längre tid, för att kunna identifiera kausala orsakssamband, dvs. hålla reda på orsak och verkan på färdmdelsvalet, gällande den bebyggda miljön och omvärldsfaktorer i samhället. Här är det av vikt att studera så väl individers beteende som deras preferenser och attityder angående färdmedelsval och andra faktorer.

Pågående datainsamling i Umeå:

Vill du vara med och hjälpa oss på vägen? Undersökningen pågår under perioden 15 november 2021 – 31 januari 2022. Du deltar under fem valfria dagar i rad då appen TravelVu som följer ditt resande i Umeå. De fem dagar du väljer ska helst inkludera en helg.

Vem som helst kan delta. Ladda ner appen TravelVu och svara på frågor om ditt resande. Informationen om dig är skyddad enligt GDPR och kommer endast användas i anonymiserad form.

Appen TravelVu finns att hämta i App Store och Google Play. I appen väljer du ”Pedestrians in Umeå 2021” och anger lösenord: Umea2021

Läs mer om TravelVu på www.travelvu.app


 
QR-kod Umeå APP
Charlotta Johansson

Charlotta Johansson, Biträdande professor, Prefekt, Avdelningschef

Telefon: 0920-491867
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Anindita Mandal

Anindita Mandal, Doktorand

Telefon: 0920-493638
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser