Hoppa till innehållet
gaddvik
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Integrerad cykelinfrastruktur och cykelnätverk – landsbygdens transportsystem

Publicerad: 11 november 2016

Det övergripande syftet med projektet är att främja cykling genom att skapa väl fungerande integrerad cykelinfrastruktur på landsbygden, året runt i ett svenskt sammanhang.

 Målet är att utveckla metoder för att höja infrastruktur och planering för cykling på landsbygd i nivå med andra transportslag. Projektet är en förstudie och finanseras av Trafikverket.
Med förstudien avses således att undersöka inom vilka ämnesområden det finns mest potential för att stödja transportslaget cykel på landsbygd, med visst fokus på norra Sverige.