Hoppa till innehållet
Foto: Richard Renberg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kulturarvisering vid strukturella omvandlingar av stadsmiljöer

Publicerad: 9 maj 2018

I projektet ”Kulturarvisering vid strukturella omvandlingar av stadsmiljöer” undersöker vi hur stadsmiljöer värderas och omvärderas som kulturmiljö, och hur miljöerna påverkas när förutsättningarna för ett långsiktigt bevarande förändras genom omfattande strukturella förändringar, såsom ändrad befolkningsstruktur eller påverkan av tung industri.

Vilka blir konsekvenserna för kulturmiljön vid förändring, och hur den långsiktiga förvaltningen av kulturmiljön kan förbättras inom stadsplaneringen undersöks också.

Studien baseras på fyra stadsmiljöer, som är utpekade kulturmiljöer av riksintresse. De valda riksintressemiljöerna är Malmberget-Koskullskulle i Gällivare kommun, Kiruna-Kiirunavaara i Kiruna kommun Svartöstaden i Luleå kommun, samt Piteå i Piteå kommun. På vilket sätt har de omvärderats som kulturmiljö från utpekandet fram till idag? Vilka historiska, sociala, och ekonomiska faktorer påverkar kulturarviseringen?

Projektet är ett samarbete mellan LTU:s forskningsämne Arkitektur och Piteå museums kulturmiljöavdelning.

Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetet.

Jennie Sjöholm

Jennie Sjöholm, Universitetslektor

Telefon: 0920-491849
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser