Hoppa till innehållet

Bedömning av arkitektonisk kvalitet, design för cirkularitet och designvariation i träfasadsystem

Publicerad: 23 april 2021

Avhandlingen kommer som utgångspunkt att använda resultat från redan utförd forskning om träfasadsystem (tillsammans med RISE, LTU och träbyggnadsindustrin i norr).

Forskningen undersöker tekniska och arkitektoniska kvalitetsfrågor samt bedömning av estetik genom framtagande av bedömningsmetoder med fokus på kopplingen mellan formgivning, cirkuläret,  estetisk anpassning och återbruk med hjälp av utvecklande av en digital plattform. Syftet är att undersöka hur kunskap och verifiering av dessa frågeställningar kan användas i utvecklingen av framtida träbyggnadssystem lämpliga för renovering och nybyggnation med fokus på norr Sverige.

Partners och finansiering

Finansieringen av projektet kommer från Energimynigheten, E2B2. Partners i projektet är: RISE, LTU, SCA, Hedlunda Industrier, Ekvator Arkitektkontor och Kiruna Bostäder AB.

Camilla Schlyter-Gezelius

Camilla Schlyter-Gezelius,

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser