Hoppa till innehållet
Livscykelbedömningar för hållbart underhåll och renovering av det byggda kulturarvet
Livscykelbedömningar för hållbart underhåll och renovering av det byggda kulturarvet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Livscykelbedömningar för hållbart underhåll och renovering av det byggda kulturarvet

Publicerad: 22 april 2020

Långsiktigt och kontinuerligt underhåll kan vara mer hållbart och lämpligt för att bevara kulturhistoriska byggnaders värde samt minska energianvändningen jämfört med djupgående renovering.

Syfte och mål:

Syftet är en ökad förståelse för hur energieffektivisering kan integreras med underhåll av kulturhistoriska byggnader i en sammanhängande och kontinuerlig process för hållbar energieffektiviserande renovering.

Genomförande:

I projektet jämförs och utvärderas olika scenarier för renovering och underhåll av ett antal kulturhistoriska hus med avseende på påverkan på kulturella värden, energianvändning, klimatpåverkan och kostnader ur ett livscykelperspektiv.

Förväntade resultat:

  • En utvärdering och jämförelse av olika strategier för renovering och underhåll av historiska byggnader ur ett livscykelperspektiv.
  • Visa potentialen för att tillämpa livscykelbedömningar i underhållssituationer för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
  • Förstå hur och i vilka fall ett sunt underhåll av historiska byggnader kan ha gynnsamma effekter jämfört med djupgående energirenoveringar

Så kan resultaten komma till användning:

Målgruppen är ägare och förvaltare av kulturhistoriska byggnader, såsom egnahemsägare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Projektet ska stötta dessa i beslutsfattandet om energi och långsiktiga underhåll av deras fastigheter med avseende på energi, kostnader och koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv. Olika kompetenser från kulturarvspersonal och små och medelstora företag kommer att vara involverade.

Projektägare:

Andrea Luciani & Sofia Lidelow, Luleå Tekniska Universitet | Farshid Shadram, IVL, Svenska Miljöinstitutet |Stephan Fickler, Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Projektet finansieras av Energimyndigheten inom det nationella forskningsprogrammet ”Spara och Bevara” för energieffektivitet i historiska byggnader.

Andrea Luciani

Andrea Luciani, Universitetslektor

Telefon: 0920-493949
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser