Hoppa till innehållet
Solpaneler på kulturhistoriskt hus. Foto: Demeester, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Solpaneler på kulturhistoriskt hus. Foto: Demeester, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Prosumenters perspektiv i kulturarvsdistrikt

Publicerad: 18 mars 2021

Syftet med det här projektet är att utveckla, testa och utvärdera en metod där potentiella prosumenter, som bor och/eller arbetar i kulturhistoriskt värdefulla miljöer, motiveras och ges möjligheter till att integrera solceller. Projektet kommer att använda deltagande designmetoder, bygg integrerat energitänkande, metoder för bedömning av kulturvärden och energi-systemteknik i två pilotfallstudier.

De huvudsakliga forskningsfrågorna är:

  • Vilka är de viktiga faktorerna som möjliggör eller begränsar potentiella prosumers initiativ?
  • Hur kan demokratiska och kreativa former av deltagande påverka integrationen av solceller i kulturhistoriskt värdefulla miljöer?

Hypotesen är att ett nytt planeringsparadigm som bygger på demokratiska designprocesser behöver införas för att vi ska kunna ställa om till en hållbar energianvändning i kulturhistoriska bebyggelsemiljöer, i både stad- och landsbygd, och för att kunna förverkliga målen i Parisavtalet och Agenda 2030.

Agatino Rizzo

Agatino Rizzo, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493438
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Andrea Luciani

Andrea Luciani, Universitetslektor

Telefon: 0920-493949
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lars Vikström

Lars Vikström, Doktorand

Telefon: 0920-492470
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser