Hoppa till innehållet
Värdering av åtgärder för energieffektivisering
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Värdering av åtgärder för energieffektivisering

Publicerad: 16 november 2022

Värdering av åtgärder för energieffektivisering och förbättrat inomhusklimat i 1970-talets kulturmiljöer.

En stor del av vårt bostadsbestånd byggdes genom miljonprogrammet 1965–1974, varav ca ⅔ är flerbostadshus. Där finns idag ett stort renoveringsbehov och en stor energibesparingspotential. Bebyggelsen är en del av det moderna samhällets kulturarv, och identifieras ofta som kulturhistoriskt intressant.

Projektet syftar till att undersöka om och på vilket sätt energieffektivisering och förbättring av inomhusklimat kan göras i ett av 1970-talets tidstypiska flerbostadshusområden med varsamhet sett till kulturhistoriska och arkitektoniska värden, utifrån såväl professionella bedömningar som de boendes perspektiv. Projektet bygger på en fallstudie av det så kallade Zonområdet i Piteå, där vi mäter och modellerar inomhusklimat och energianvändning i två byggnader, identifierar möjliga byggnads- och installationstekniska åtgärder, genomför dialoger med professionella aktörer och boende, samt modellerar scenarier som beaktar identifierade åtgärder och tolkningar av hur de påverkar kulturvärdena.

Mikael Risberg

Mikael Risberg, Biträdande professor

Telefon: 0920-493215
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Jennie Sjöholm

Jennie Sjöholm, Universitetslektor

Telefon: 0920-491849
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sofia Lidelöw

Sofia Lidelöw, Universitetslektor

Telefon: 0920-492839
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser