Hoppa till innehållet
Prosumers' perspectives in cultural heritage districts

Prosumenters perspektiv i kulturarvsdiskrikt

Publicerad: 16 juni 2022

Sveriges nationella mål, att uppnå 100% förnybar elproduktion fram till 2040, förväntas driva produktionen av bland annat solenergi närmare slutanvändarna med prosumage (producering, konsumering och lagring av förnyelsebar energi). Vår hypotes är att en decentralisering av elkraften är mest effektiv att genomföras i mindre och medelstora samhällen.

Den här utvecklingen innebär flera utmaningar för urbana miljöer med kulturhistoriska värden, där installation och integration av solceller kan vara mycket kontroversiell.

Demokratiska designmetoder kommer att användas för att besvara forskningsfrågorna; 1) vilka är ambitionerna och behoven för framtida prosumenter, och hur samspelar de med myndigheters önskemål och krav? 2) hur värderar de som bor och arbetar i området solpaneler integrerade i kulturarvsmiljöer, och hur kan kreativt samskapande, co-operative design, förändra deras acceptans och värderingar? 3) och hur kan bedömningar av kulturvärden integreras i framtida beslutsprocesser?

Projektet ska genomföras med två fallstudier, ett stadsnära samhälle i Norrbotten, Öjebyn i Piteå, och ett landsbyggdsamhälle på Gotland, båda innehållande kulturarv.

Prosumers' perspectives in cultural heritage districts
Lars Vikström

Lars Vikström, Doktorand

Telefon: 0920-492470
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Agatino Rizzo

Agatino Rizzo, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493438
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Andrea Luciani

Andrea Luciani, Universitetslektor

Telefon: 0920-493949
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser