Forskning Arkitektur

I forskargruppen Arkitektur undersöker och utarbetar vi innovativa förslag på hur planeringsprocesser kan vidareutvecklas, hur stads- och bebyggelsemiljöer samt byggnader kan utformas för att bättre möta behov och önskemål, som uppstår vid stora variationer i säsongsklimat och kommande klimatförändringar.

Detta ställer speciella krav på hur byggnader och fysiska samhällsstrukturer utformas, vilka trafiklösningar som väljs och hur dessa integreras, hur byggnader lokaliseras och utformas och hur detta hur detta i samverkan med varandra kan berika livsmiljön både inom- och utomhus inte minst under en lång vintersäsong.