Solar Urban Districts
Solar Urban Districts Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Sol-energi stadsdelar

Publicerad: 24 augusti 2018

Till följd av både den politiska målsättningen att minska energisystemens utsläpp av växthusgaser och att energisystemen tenderar att bli mer decentraliserade (t.ex. i form av mindre sol- och vindparker, samt ett större antal s.k. prosumenter) kommer produktionen av el att ske allt närmare användarna.

Merparten av dessa bor i städer. Att planera för och leda en sådan förändring innebär utmaningar, i synnerhet för små och medelstora städer (65% av befolkningen i Sverige). Med stöd av tidigare forskning inom urban design, integrerad solel i byggnader och energiekonomi hävdar vi att lokala bostadsområden är den mest lämpliga nivån för att testa och utvärdera en design-driven demokratisk modell som kan användas för att integrera förnybar elproduktion i stadsmiljöer. Genomförandet kommer att ske i nära samverkan med beslutsfattare, medborgarorganisationer och energibolag i ett testområde i Luleå.

Project leader: Agatino Rizzo, LTU
co-researchers: Kristina Ek, ETS; Björn Ekelund, LTU; Alessandra Scognamiglio, ENEA
Agatino Rizzo

Rizzo, Agatino - Biträdande professor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493438
Rum: F247 - Luleå»