Jennie Sjöholm
Jennie Sjöholm

Jennie Sjöholm

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arkitektur
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jennie.sjoholm@ltu.se
0920-491849
F136 Luleå


Jennie Sjöholm är bebyggelseantikvarie och disputerad i Arkitektur med inriktning på kulturmiljö och kulturarv. Forskar huvudsakligen om kulturarvsprocesser i den byggda miljön.

Styrelseuppdrag

Forskning

Publikationer

Artikel i tidskrift

Norrbotten's Technological Megasystem (2019)

Sjöholm. J
TICCIH Bulletin, Vol. 85, s. 3-6
Konferensbidrag

Norrbotten's Technological Megasystem as a heritage discourse (2019)

paradoxes and controversies
Luciani. A, Sjöholm. J
Paper presented at : Tangible – Intangible Heritage(s) – Design, social and cultural critiques on the past, the present and the future. 13 – 15 June 2018, University of East London, UK.
Artikel i tidskrift

Norrbottens technologisches Megasystem (2019)

Sjöholm. J
Industriekultur, Vol. 86, nr. 1, s. 27-29
Artikel i tidskrift

Omvärdering av kulturarv (2019)

Gruvstaden Kiruna i förändring
Sjöholm. J
Tidsskrift for kulturforskning