$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Forskningsområde

Forskningsingenjör inom hållbara transporter och urban design. Urban design omfattar flera samverkande områden som planering, transporter, arkitektur, utvecklingsfrågor och ekonomi. Skalan varierar från en mycket detaljerad nivå till större planeringsstrukturer på den regionala, nationella och internationella nivån. Genom ett helhetsperspektiv skapas visioner för olika verksamhetsområden och metodologin för att genomföra visionerna analyseras.