Barcelona vs. Luleå

Publicerad: 3 december 2017

Adolfo Sotoca är ny professor och ämnesföreträdare inom arkitektur vid Luleå tekniska universitet. Vid hans installationsföreläsning jämförde han sin gamla hemstad Barcelona med sin nya hemvist Luleå och likheterna var nog större än många kunde tro.

Men jämförelsen mellan de två städerna gällde inte spektakulära byggnader utan mer om infrastruktur som gator och stråk, något som Adolfo Sotoca menar är arkitekturens grundbult.

– Urbana landskap formas inte bara av byggnader, utan genom integration i ett mycket mer komplext system av offentliga utrymmen. Hur byggnader, offentliga platser och privata tomter utvecklas över tid är vad som ger identitet till städer, säger Adolfo Sotoca, ny professor och ämnesföreträdare inom arkitektur på Luleå tekniska universitet

Vid Luleå tekniska universitet utbildas civilingenjörer inom arkitektur vilket ger en kompetens som ligger närmare själva byggandet och samhällsplaneringen än hos traditionellt utbildade arkitekter.

– Som process genom tid får arkitekturen en omfattande kulturell betydelse som överstiger både tekniska och estetiska värden, säger Adolfo Sotoca.

Adolfo Sotoca

Adolfo Sotoca, Professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493970
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar