Hoppa till innehållet
Agatino Rizzo, biträdande professor inom arkitektur vid Luleå tekniska universitet.
Agatino Rizzo, biträdande professor inom arkitektur vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Gröna megaprojekt presenteras på National University i Singapore

Publicerad: 7 februari 2017

Agatino Rizzo, biträdande professor inom arkitektur, är den enda forskare från ett europeiskt universitet som har valts ut för att presentera sin forskning på konferensen Resilient Cities for Human Flourishing vid National University i Singapore. Agatino Rizzos forskning handlar om gröna megaprojekt och hållbar utveckling.

Agatino Rizzo kommer presentera sin avhandling "Green Megaprojects and Displacements in the Global South".

Med gröna megaprojekt avser Agatino Rizzo hela städer robust utformade för att klara klimatförändringar och designade för en hållbar framtidsutveckling. I konceptet ingår även sociala aspekter och medborgarinflytande.​

Konferensen Resilient Cities for Human Flourishing: Governing the Asia-Pacific Urban Transition in the Anthropocene äger rum i mars med inbjudna forskare från Asien, USA, Australien och Europa för att utforska innovationer inom urbana stadsprojekt med hållbara former av resursförbrukning.

–  Jag är mycket hedrad av att min forskning är av intresse för den globala akademiska världen. Det är viktigt att Sverige medverkar och syns på denna arena för internationellt utvecklingssamarbete och grön teknik, säger Agatino Rizzo.

Forskningsämnet Arkitektur vid Luleå tekniska universitet omfattar husbyggnad, stadsbyggnad och trafikplanering där estetisk gestaltning förenar funktionella, tekniska, praktiska och ekonomiska dimensioner i relation till människor, hållbarhet, landskap, och redan byggd miljö.

Agatino Rizzo

Rizzo, Agatino - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493438

Taggar