Göran Boström går på referensbanan för halktest vid LTU. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Halktester inställda på grund av dålig is

Publicerad: 20 mars 2014

Den milda vintern har ställt till det för de forskare som försöker ta fram en standardmärkning av halkskydd. Den isbana som anlagts för ändamålet höll för dålig kvalité och nu flyttas testerna inomhus till ishallen i Sunderbyn där man är garanterad bra is året runt. Men referenstester kunde ändå genomföras inomhus på Luleå tekniska universitet.

Referenstesterna går ut på att tar in data för hur testpersonerna går under normala förhållanden på torr mark. Man mäter även deras fötter och ben samt genomför balans- och fysiska funktionstester

- Vi har en digital testbana som mäter hur människor belastar olika delar av foten under gång, steglängd och hastighet. Sedan har vi en kompletterade app som mäter personens rörelse, säger Glenn Berggård, forskare vid Avdelningen för arkitektur och vatten.
 

Halkolyckor är ett stort problem där några tusen skadas varje år och belstningen på sjukvården är stor. Men även frånvaron från arbete blir en kostnad för samhället. På senare år har dessutom antal halkolyckor ökat vilket troligen beror det på kalla och isiga vintrar i kombination med dåligt underhåll.

- Testerna på is kommer att genomföras senare i vår, troligen i maj, och då inomhus i Sunderbyns ishall, avslutar Glenn Berggård, som fortfarande är lite förvånad över den milda vintern detta år.

Projektet finansieras av Trafikverket och är ett ett samarbete mellan Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser och Institutionen för hälsovetenskap.

Glenn Berggård

Berggård, Glenn - Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491711
Rum: F138 - Luleå»
Agneta Larsson

Larsson, Agneta - Universitetslektor

Organisation: Fysioterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493891
Rum: S132 - Luleå»
Peter Rosander

Rosander, Peter - Forskningsingenjör

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492409
Rum: R115 - Luleå»