Hoppa till innehållet
Klassrumsundervisning

Lediga jobb inom ämnet arkitektur

Publicerad: 7 oktober 2020

Forskning inom arkitektur expanderar med nya spännande projekt inom områdena big data, urban analytics, urban solenergi, arvsområden

Två positioner är nu öppna i arkitekturgruppen:

- En doktorand i arkitektur (solenergi i kulturarvsområden). Sveriges nationella mål, att uppnå 100 % förnybar elproduktion fram till 2040 och vara koldioxidneutrala fram till 2045, innebär flera utmaningar för både stadsmiljöer och landsbygdssamhällen med historiskt och kulturellt värde, där anpassningen till klimatförändringar och installation av ny energiteknik (t.ex. solceller) kan vara kontroversiellt. Syftet med detta projekt är att utveckla, testa och bedöma ett tillvägagångssätt genom vilket lokala samhällen och de som bor och/eller arbetar i historiska stads- och landsbygdslandskap är motiverade att delta i klimat- och energiomvandlingarna i sina byggnader och livsmiljöer.

- En biträdande / universitetslektor i arkitektur (stadsanalys). Tillgången till stora datamängder kräver ny kunskap och färdigheter för planerare, beslutsfattare och samhällsorganisationer. Denna omvandling påverkar planerings- och arkitekturdisciplinerna som integrerar formbaserade metoder med evidensbaserad vetenskap. I denna position kommer du att fokusera på forskning och undervisning relaterad till ”urban analytics” som kopplar hållbara stads-, transport- och arkitekturområden till andra relevanta områden såsom datavetenskap, smart stadsutveckling och intelligenta transportsystem.

Agatino Rizzo

Agatino Rizzo, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493438
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser