Parken levererar el - Solvåg
Parken Solvåg är designad av Björn Ekelund, Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Parken levererar el

Publicerad: 11 december 2017

I gränslandet mellan konst, arkitektur och forskning har Björn Ekelund, ansvarig arkitekt på kontoret Warm in Winter och lektor vid Luleå tekniska universitet, varit med och designat en park med ett betydande inslag av solpaneler. Parken beräknas generera 60 000 – 70 000 kilowattimmar per år.

– Parken ska fungera som en social mötesplats samtidigt som det är en forskningsanläggning för arkitektur, träteknik och småskalig energiproduktion i urbana miljöer och kalla klimat, säger Björn Ekelund.

Projektet "Solvåg" ägs av PiteEnergi, det lokala energibolaget som sedan tidigare äger två solcellsparker i Piteå. För den tekniska utformningen och dimensioneringen ansvarar det norska forskningsinstitutet Norut. Projektet har tilllkommit i en process av samskapande med de som bor och jobbar på området.

– Vi har använt 125 solpaneler som är placerade i olika väderstreck och lutningar mot solen för optimal effekt. Den fortsatta forskningen omfattar allt från träegenskaper till energiprestanda och användning av offentliga rum, detta är alltså intressant att studera vidare både sommar och vinter, avslutar Björn Ekelund.

Taggar