Småskaliga klimatsmarta, ekologiska och hållbara samhällen - Agatino Rizzo
Gröna tak och PV / solintegrerad arkitektur i Macau (foto av Agatino Rizzo) Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Småskaliga klimatsmarta, ekologiska och hållbara samhällen

Publicerad: 8 januari 2019

Stadsdelen Porsön i anslutning till universitetsområdet i Luleå kommer att ingå i en fallstudie, och bli ett så kallat "living-lab", vid Luleå tekniska universitet. Man kommer att simulera och räkna på hur mindre stadsdelar eller samhällen i kalla klimat kan bli mer självförsörjande.

– Vår idé går ut på att undersöka om man från invånarna i en förort eller mindre stadsdel, kan skapa ett grönare samhälle med egna småskaliga odlingar av livsmedel och smart ny teknik för elproduktion och återanvändning av spillvärme. Vi vill också premiera val av byggmaterial med låg livscykelenergi, säger Marcus Sandberg, forskare inom byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet. 

Ett mer ekologiskt boende med självförsörjning av el och mindre urbana jordbruk i kombination med ny smart teknik för uppvärmning är en stor trend världens storstäder. Utmaningen i detta projekt är att undersöka om det går att genomföra samma sak i mindre skala och i vårt kalla klimat.

View over Porsön in Luleå, Sweden (Wikipedia Creative Commons)
Utsikt över Porsön i Luleå.

– Konceptet vi arbetar med är redan testad i USA men inte i kalla vinterstäder. Med begreppet "Living Lab" avser vi en riktig plats med vanliga människor som lever sitt vardagliga liv, och att dessa ingår i studien, säger Agatino Rizzo, biträdande professor i arkitektur vid universitet.

Klimatfrågan blir allt viktigare för dagens samhälle. De flesta människor i Sverige bor i små- och medelstora kommuner som saknar de största kommunernas resurser och därför har en stor utmaning i att leva upp till de övergripande målen som formulerats i Parisavtalet. Städer står för en stor del av klimatpåverkan, dock kontrollerar kommunledningen endast en liten del av detta eftersom största delen kommer från industrier

Medelstora och mindre svenska städer motsvarar ungefär 95 procent av det totala antalet kommuner och 65 procent av den totala befolkningen i Sverige enligt statistikmyndigheten SCB.

Agatino Rizzo

Rizzo, Agatino - Biträdande professor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493438
Rum: F247 - Luleå»