Maria Öberg, doktorand inom arkitektur vid Luleå tekniska universitet
Maria Öberg, doktorand inom arkitektur vid Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Strategiska stora transportsträckor i EU

Publicerad: 23 augusti 2017

Att kunna dra nytta av de stora transportsträckor som utvecklas i Europa är målet för de företag, myndigheter och organisationer som arbetar med EU-projektet TENTacle. Maria Öberg, doktorand inom arkitektur vid Luleå tekniska universitet, är en av de inblandade.

– Vi kallar dessa sträckor för transportkorridorer vilket innefattar väg, järnväg, sjöfart och flyg. I mitt uppdrag ingår en intervjustudie för att samla in synpunkter från organisationer och företag i Östersjöområdet och hur skulle man vilja medverka i den fortsatta processen, säger Maria Öberg.

Ambitionen i projektet är att stödja olika intressenter för att dra nytta av de stora transportkorridorer som nu etableras i Europa. I projektet arbetar man med pilotfall i tre olika geografiska områden: i själva korridoren, i direkt närhet till korridoren och i korridorens periferi. För de som finns i själva korridoren har arbetet i projektet främst handlat om hur man kan ta emot ökade flöden, nya affärsmodeller och transporter sista biten från korridoren. I närheten av korridoren har frågorna rört sig kring regional utveckling, och för dem som är långt från korridoren är en viktig fråga att kunna ansluta sig till ett internationellt transportnätverk.

Bildkälla: Wiktor Szydarowski, projektledare, TENTacle-projektet
Bildkälla: Wiktor Szydarowski, projektledare, TENTacle-projektet


–  Ett av pilotfallen i projektet syftar till att funktionellt sett sträcka ut den transportkorridor norrut som idag slutar i höjd med Stockholm och Örebro. Där arbetar man med att ta fram samarbetslösningar för att utveckla Örebro som central hub för gods norrifrån/norrut, säger Maria Öberg.

I projektet TENTacle ingår 23 partners från 9 länder och 65 organisationer. Projektet finansieras av  Interreg Baltic Sea Region med 3,5 miljoner EURO och skall vara klart 2019.

Kristina Nilsson

Nilsson, Kristina - Professor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491678
Rum: F241 - Luleå»

Taggar