Hoppa till innehållet
 Luleå Science Park med Luleå centrum i bakgrunden (Wikimedia). Foto: Richard Renberg
Luleå Science Park med Luleå centrum i bakgrunden (Wikimedia). Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Växthus vid datacenter

Publicerad: 20 november 2018

Många är vi nog som ibland funderat över varför man inte tar tillvara på den spillvärme som många industrier genererar på ett bättre sätt. I en kall stad som Luleå finns både tung industri och numera även stora datahallar som skapar stora mängder värme vilket syns tydligt under den kalla delen av året då ånga stiger mot himlen.

– Vi har tidigare forskat på detta med bland annat Vattenfall och Bodens kommun. Skillnaden denna gång är att vi denna gång är att vi går in mer i detaljerna kring hur nya typer av växthus kan designas för att kunna nyttja spillvärmen från datacenter inklusive belysning och luftfuktighet. Genom att involvera intressenter inom matodling kan vi både utveckla och utvärdera växthuslösningarna. säger Marcus Sandberg, forskare inom byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet.

I de nordiska länderna finns det stora utmaningar för jordbruksindustrin när det gäller betydande klimatbegränsningar, men det finns även potential när det gäller energikällor som kan göra jordbruket mer hållbart och bidra till att nå målet om livsmedelsförsörjning i den strategi som regeringen fastställt.

– Syftet med projektet är att hitta tekniska, ekonomiska och sociala synergier mellan växthusgaser och datacenter som kan bidra till att göra jordbruket konkurrenskraftigt och hållbart i Norden. säger Agatino Rizzo, biträdande professor i stadsplanering vid Luleå tekniska universitet.

Många gårdar i Sverige har höga produktionskostnader på grund av behovet av tillförd energi och tenderar att odla en enda sorts gröda för att optimera vinsten. Detta är emellertid en sårbar affärsmodell, eftersom det minskar lantbrukarnas anpassningsförmåga till marknadsförändringar.

Agatino Rizzo

Rizzo, Agatino - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493438
Marcus Sandberg

Sandberg, Marcus - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493072
Andreas Johansson

Johansson, Andreas - Professor, Avdelningschef

Organisation: Reglerteknik, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492334
Suzanna Törnroth

Törnroth, Suzanna - Doktorand

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491785
Cristina Ramos Caceres

Ramos Caceres, Cristina - Doktorand

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493024

Vesterlund, Mattias - Adjungerad universitetslektor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Taggar