Hoppa till innehållet
Foto: Björn Ekelund
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vision för framtida Storheden City

Publicerad: 8 juni 2020

Flera forskare från Luleå tekniska universitet har medverkat i den vision som tagits fram för att utveckla det stora shoppingområdet Storheden utanför Luleå. Uppdragsansvarig arkitekt var Björn Ekelund med sin firma Warm in the Winter.

Björn Ekelund är även universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och lärare på civilingenjörsprogrammet i arkitektur.

– Fyra forskare från universitets forskargrupp i arkitektur deltagit med sin kompetens och input både till att formulera projektmål och att ta fram gestaltningsförslagen som senare ställdes ut för allmänheten i en så kallad medborgardialog. Det skulle närmast kunna beskrivas som ett samskapande, säger Björn Ekelund.

Medverkande forskare var Erik Hidman, Glenn Berggård, Suzanna Törnroth och David Chapman.

Forskningsämnet arkitektur vid Luleå tekniska universitet omfattar husbyggnad, stadsbyggnad och trafikplanering där estetisk gestaltning förenar funktionella, tekniska, praktiska och ekonomiska dimensioner i relation till människor, hållbarhet, landskap, och redan byggd miljö.

Björn Ekelund

Björn Ekelund, Universitetslektor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser