Hoppa till innehållet

Workshop om utveckling av bostadsområdet Porsön i Luleå

Publicerad: 26 oktober 2017

Luleå kommun tar stöd i forskning och studentarbeten för att utveckla stadsdelen Porsön i Luleå. Vid en workshop samlade kommunen och IVA representanter från universitetet, samhällsorganisationer och näringslivet för att diskutera utmaningar och möjligheter för att vidareutveckla Porsön.

– Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, driver projektet ”Framtidens goda stad” för att adressera olika faktorer för att utveckla framtidens hållbara städer. Luleå kommun och IVA involverade oss på Luleå tekniska universitet tillsammans med andra aktörer som har ansvar inom hela Porsö-området för en gemensam workshop kring utvecklingen av Porsön, säger Kristina L Nilsson, professor inom arkitektur.

Kristina L Nilsson har uppdrag dels i rollen som arkitekturråd och biträdande vetenskaplig ledare för "Attraktivt samhällsbyggande" att samordna universitets intressen och kompetenser inom området i dubbel bemärkelse.

Stadsdelen Porsön i Luleå har en fantastisk potential. Här finns ett tidstypiskt bostadsområde från 70-talet med skolor, grannskapscentrum och värdefull omgivande natur, ett stort universitetscampus med tusentals studenter och anställda, teknikens hus ett av de mest besökta turistmålen i Luleå, Science park inkl. Facebookhallar samt flera tillverkningsindustrier. Dvs. Porsöområdet innehåller nästan alla samhällsfunktioner. De olika delarna behöver dock integreras bättre med varandra och med Luleå centrum.

Bostadsområdet Porsön är dock väldigt slitet. De sista åren har området också dragits med en hel del problem som skadegörelse och ”social oro” med ett allt sämre rykte som följd.

– Vi från IVA vill säkerställa att redan gjord forskning verkligen används av de som arbetar med samhällsutveckling, och så är inte fallet idag, säger Mari Broman, IVA. Inom Luleå tekniska universitet har vi mycket kunskap som kan komma till nytta för en postiv utveckling av Porsöområdet. Jag hoppas på att universitetet kan göra en kraftsamling under ett år med kursuppgifter, examensarbeten och forskning för att stödja komunens utvecklingsplanering, säger Kristina L Nilsson.

Projekt inom "Framtidens goda stad" genomförs nu på initiativ av IVA i nio svenska kommuner; Malmö, Göteborg, Linköping, Sigtuna, Kungens kurva, Lycksele, Gävle, Örebro och Luleå.

– En samverkan mellan alla aktörer inom hela Porsöområdet är nödvändigt för att få en gemensam målbild som grund för att vidareutveckla och bekosta en uppgradering av Porsön. Men vardagskunskapen från lokalbefolkningen, det vill säga de som bor på Porsön, kommer att vara nyckeln till ett framgångsrikt projekt, avslutar Kristina L Nilsson, Luleå tekniska universitet.

I media:

Kristina Nilsson

Nilsson, Kristina - Professor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491678