Curiosity
Den obemannade farkosten Curiosity samlar in data på Mars med hjälp av instrumentet SAM, Sample Analysis on Mars. Foto: Nasa/JPL-Caltech Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kvävefynd möjliggör liv på Mars

Publicerad: 24 mars 2015

Javier Martín-Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, är en av flera forskare som hittat kväve i fast form på planeten Mars. Forskningsresultaten publiceras nu i Proceedings of the National Academy of Science.

– Denna upptäckt är ett nytt steg i bedömningen av om det är möjligt att bo på Mars, eftersom kväve är en grundläggande förutsättning för liv så som vi känner det, säger Javier-Martín-Torres.

Javier Martín-Torres, Luleå tekniska universitet
Javier Martín-Torres, professor i atmosfärsvetenskap.

Det är forskarna i Mars Science Laboratory Mission Science Team, i vilket Javier Martín-Torres ingår, som har upptäckt fasta former av kväve på Mars.

– Förekomsten av kvävebärande föreningar som vi hittat i sediment på Mars innebär att det finns en källa till biokemiskt tillgängligt kväve, vilket skulle kunna innebära att det härrör från en kvävecykel i samband med Mars uppkomst, säger han.

Flera fynd bakom upptäckt

Upptäckten har verifierats genom analyser av prover tagna vid tre olika punkter på Mars. Analyserna är gjorda av instrumentet SAM (Sample Analysis on Mars) som finns ombord på den obemannade farkosten Curiosity som befinner sig på Mars. Två av proverna kommer från borrningar utförda vid en plats som kallas Sheepbed mudstone och det tredje provet tros allmänt vara representativt för damm på Mars.

– Det har bland annat konstaterats att nitrater, som är en form av kväve, kommer från fixering i atmosfären när meteoriter kolliderat, vilket stämmer överens med de data som vi fått fram genom SAM-analyser, så detta kan vara den viktigaste källan till fast kväve på Mars, säger Javier Martín-Torres.

Martín-Torres är också medförfattare till en vetenskaplig artikel om organiskt material på Mars som nyligen publicerades i Journal of Geophysical Research-Planets och den första in-situ mätningen av metan på den röda planeten, som 2014 publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science.

Kontakt

Javier Martin-Torres

Javier Martin-Torres, Gästprofessor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0980-67545
Organisation: Atmosfärsvetenskap, Rymdteknik, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar