Hoppa till innehållet

Utåtriktat arbete

Publicerad: 5 november 2015

Ända sedan starten har utåtriktat arbete varit en viktig del för forskarsgruppen i atmosfärsvetenskap. Vi anser helt enkelt att det är ytterligare en aspekt av det vetenskapliga arbetet.

Förutom produktionen av vetenskapliga artiklar som resulterar i ordentlig forskning, ägnas således tid och ansträngning åt att sprida de viktigaste delarna av det som gruppen är involverad i till en bredare publik.

För att uppnå ett ändamålsenligt utåtriktat arbete jobbar vi till exempel med pressmeddelanden, artiklar för den breda allmänheten och utformar aktiviteter för undervisningsstöd på alla studienivåer.